EV-HURT Hurtownia elektryczna i elektrotechniczna Łódź Świadczy usługi kompleksowe z zakresu instalacji elektrycznych. Projekt, wykonanie, dostawa osprzętu,a to wszystko w jednym miejscu.

Instalacje elektryczne Łódź

Instalacje elektryczne są nieodzowną częścią każdego budynku, bez względu na jego przeznaczenie. Wzrastająca liczba urządzeń elektrycznych sprawia, że wymagania w stosunku do jakości, wykonania i niezawodności instalacji elektrycznych wzrastają każdego dnia.

Firma EV-HURT Hurtownia elektryczna Łódź  zajmuje się budową i eksploatacją profesjonalnych instalacji elektrycznych do których zaliczamy między innymi:

  • linie kablowe niskiego napięcia,
  • instalacje elektryczne wewnętrzna,
  • instalacje oświetleniowe zewnętrze i wewnętrzne,
  • instalacje trójfazowe – siłowe,
  • przyłącze do budynków,
  • instalacje odgromowe,
  • prace kontrolno-pomiarowe,
  • inne prace elektroinstalacyjne,
Firma elektryczna EV-HURT Hurtownia elektryczna wykonuje, pomiary elektryczne sieci i urządzeń elektrycznych, na terenie całej Łodzi. Pomiary parametrów instalacji   elektrycznych  wynikają z potrzeby posiadania informacji  pozwalającej na ocenę techniczną w jakiej znajduje się sieć elektryczna odbiorcza. Zasadnicza część urządzeń znajduje się w skrzynkach rozdzielczych i tablicach bezpiecznikowych. Zebrane dane pozwalają osobie eksploatującej  instalacje elektryczne  na właściwą gospodarkę urządzeniami, prawidłowe prowadzenie polityki remontowej i  inwestycyjnej.